NCC

NCC Suomi Oy:n toimitilat kaipasivat virkistystä kymmenen vuoden taipaleen tultua täyteen. Oli selvää, että uudistuksia olisi tehtävä, jotta pysyttäisiin jatkossakin ajan ja liiketoiminnan hermoilla. Muutosta tarvittiin sekä toiminnalliseen konseptiin että tilojen viihtyvyyteen. Osa neuvotteluhuoneista oli jo saanut uutta ilmettä, mutta laajempi muutosprosessi oli vasta alussa.

NCC:n kehittämässä toimistotalossa oli varauduttu hyvin tuleviin haasteisiin: toiminnallisten tarpeiden muuttuessa tilat joustavat ilman suuria rakenteellisia muutoksia.  Tilat itsessään olivat palvelleet hyvin, mutta tiedostettiin, että ne olisi saatava monipuolisempaan käyttöön. Pienillä parannuksilla on jo saatu suurta aikaan.

Palvelut yhden luukun periaatteella

Aiempien hyvien kokemusten perusteella NCC:n Property Development -yksikkö suositteli Pearcoa muutosten toteuttajaksi. NCC:n oma selkeä visio ja Pearcon kattava asiantuntemus osoittautuivatkin toimivaksi yhdistelmäksi.

Pearco on vastannut suunnittelupalveluista, kalusteiden inventoinnista ja -kilpailutuksista, kalusteasennuksista ja sisäisten muuttojen järjestelyistä. Se määritteli, mitkä kalusteet ovat hyödynnettävissä uusittuihin tiloihin ja välivarastoi ne kalusteet, joille ehkä olisi vielä käyttöä myöhemmin. Osa kalusteista kierrätettiin, osalle löytyi käyttöä NCC:n muissa toimipisteissä.

Uudistusta lähdettiin toteuttamaan yksikkö yksiköltä. Tilasuunnittelun jälkeen uudelleenjärjestelyt toteutettiin tiiviissä yhteistyössä. Tuloksena ovat asiakkaan toiveiden pohjalta räätälöidyt toimitilat – jotain uutta, jotain vanhaa. ’’Tietyiltä yksiköiltä on tullut tarkatkin ohjeistukset. Tiloista on muovattu loppukäyttäjien näköiset, kuitenkin realistisin ja kustannustehokkain ottein’’, NCC:n toimistopalvelupäällikkö Raija Korpi kertoo.

Yhteinen tulevaisuus

Kommunikaatio on ollut mutkatonta ja yhteistyö helppo perustaa vakaalle luottamukselle.  ’’On helpottavaa, ettei ole ollut tarvetta seistä vieressä neuvomassa ja varmistamassa, että hommat hoituvat toivotusti. Toisinaan tutut asentajat jopa tietävät paremmin, mistä mikäkin löytyy meillä’’, Korpi naurahtaa. ’’Matkan varrella olemme oppineet, miten auttaa toinen toistamme.’’

Muutos on jatkuvaa ja Korpi kertookin, että yhteistyö tulee taatusti jatkumaan tulevaisuudessa uusien tarpeiden merkeissä. ’’Vuosien erilaisten projektien tuloksena tiedämme, milloin tarvitsemme Pearcoa. Koskaan en ole saanut Pearcolta kielteistä vastausta.’’

NCC on ollut erittäin tyytyväinen yhteiseen matkaan. ’’En osannut yhteistyömme alkaessa odottaa, että se kantaa näin pitkälle ja syvenee tällä tavoin’’, Korpi kehuu.

Asiakasyritys

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2015 noin 6,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 18 000. Pohjoismaat ovat NCC:n kotimarkkina-aluetta, ja yrityksen toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maanrakennukseen ja muuhun infrastruktuuriin.