Pearco tarjoaa toimitilapalveluja muutostilanteessa oleville yrityksille hyvin monipuolisesti aina toimitilakonsultoinnista ja tilasuunnittelusta kalusteiden asennukseen ja kierrätykseen asti. Varmistamme, että asiakkaamme liiketoiminta jatkuu keskeytyksettä koko muutosprosessin ajan.

 

Toimitilakonsultointi

Pearcon asiantuntijat ja suunnittelijat auttavat löytämään parhaat, myös tulevaisuudessa toimivat, ratkaisut yritysten erilaisiin toimitilatarpeisiin. Meidät kannattaa ottaa mukaan jo ennen kuin uutta toimitilaa aletaan harkita.

 

Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelu sovittaa tilat, ihmiset ja kalusteet yhteen. Toimitilan uudistuksen lähtökohtana ovat tyytyväiset käyttäjät. Pearco käyttää tilankäytön ja kalustuksen suunnittelussa Workplace-suunnittelun mallia. Se toteuttaa organisaation tavoitteita ja sitouttaa henkilöstöä.

 

Sisustussuunnittelu

Toimiva sisustussuunnitelma huomioi viihtyvyyden lisäksi liiketoiminnan ja mielikuvat. Yksi työympäristön suunnittelun tärkeä tavoite on luoda toimitiloihin ilmapiiri, joka innostaa sekä työntekijöitä että asiakkaita luovuuteen ja yhdessä tekemiseen. Toimivat ja viihtyisät tilat ovat kilpailuvaltti, auttavat rekrytoinnissa ja markkinoivat yritystä.

 

Projektin johto

Toimitilauudistuksen tai muuton yhteydessä projektiin osallistuvia osapuolia on paljon. Pearcon projektinjohtopalvelu toimii linkkinä mm. rakennusliikkeen, arkkitehtien, kalustetoimittajien, sähköasentajien, siivouspalveluiden sekä muuttajien välillä ja huolehtii, että vaihdos vanhoista tiloista uusiin sujuu suunnitellusti eikä häiritse jokapäiväistä liiketoimintaa turhaan.

 

Kalusteinventointi

Kalusteinventointi auttaa yrityksiä kartoittamaan olemassa olevan kalusteomaisuuden ja varmistamaan, ettei muutostilanteissa synny ylimääräisiä kustannuksia virheellisistä hankinnoista. Kalusteomaisuuden inventoinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä toimitilojen muutoksen yhteydessä tai yrityksen tehostaessa nykyisten toimitilojensa tilankäyttöä.

 

Muuttopalvelu

Muuttopalvelu vapauttaa yrityksen keskittymään ydintoimintaansa. Kun on aika muuttaa, Pearco laatii muuttoaikataulut, koordinoi logistiikan ja järjestää tilat sovitusti käyttökuntoon.

 

Toimistokalusteet

Autamme tilauudistusten ja muuton yhteydessä tarvittavien toimistokalusteiden valitsemisessa ja hankkimisessa.

 

Kalusteiden asennus

Pearcon kalusteiden asennuspalvelu hoitaa kiinto- ja irtokalusteiden asennukset ja vanhojen työpisteiden siirrot uusien suunnitelmien mukaisesti. Kokeneiden kalusteasentajien lisäksi saat samalla tarvittavat kuljetukset ja pakkausmateriaalit.

 

Kalusteiden kierrätys

Pearcon kierrätysprosessissa vanhat toimistokalusteet puretaan ja käyttöön kelpaamattomat osat kierrätetään uudelleen teollisuuden raaka-aineiksi. Yksittäiset käyttökelpoiset kalusteet päätyvät jatkokäyttöön. Ekologinen kierrätys vähentää raaka-aineiden ja energian kulutusta.