Kalusteinventointi

Kalusteinventointi auttaa yrityksiä kartoittamaan olemassa olevan kalusteomaisuuden ja varmistamaan, ettei muutostilanteissa synny ylimääräisiä kustannuksia virheellisistä hankinnoista. Kalusteomaisuuden inventoinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä toimitilojen muutoksen yhteydessä tai yrityksen tehostaessa nykyisten toimitilojensa tilankäyttöä.

Kalusteinventoinnissa yritys saa käyttöönsä mm.

  • Kalusteomaisuusluettelon
  • Kunto- ja käytettävyysarvioinnin toimistokalusteille
  • Suunnitelman käytöstä poistettavien kalusteiden kierrättämisestä
  • Tiedon miten vanhoja kalusteita voidaan uudelleen hyödyntää

Vanhat toimistokalusteet hyötykäyttöön

Inventointi tuottaa asiakkaalle tarvittaessa mitta- ja tyyppitarkan kalusteomaisuusluettelon toimistokalusteista. Kalusteinventointi toimii ensisijaisesti tilankäytön suunnittelun ja kalustesuunnittelun pohjana.

Kunto- ja käytettävyysarviointi auttaa hyödyntämään kustannustehokkaasti olemassa olevia toimistokalusteita, ja samalla syntyvät kalustesuunnitelman linjaukset tarvittavista uushankinnoista.

Muuton tai tilauudistuksen yhteydessä siirtyvien kalusteiden mittatarkka merkitseminen nopeuttaa logistiikkaa ja säästää kustannuksia. Hyödyntämättömistä kalusteista laadimme ympäristöarvojen mukaisen kierrätyssuunnitelman.

Pearcon kalustesuunnittelua tukevat tilasuunnittelu, sisustussuunnittelu ja muuttojen yhteydessä ammattitaitoinen muuttopalvelu.

Case Nestlé: