Muuttopalvelu

Muuttopalvelu vapauttaa yrityksen keskittymään ydintoimintaansa. Kun on aika muuttaa, Pearco laatii muuttoaikataulut, koordinoi logistiikan ja järjestää tilat sovitusti käyttökuntoon.

Muuttopalvelu pitää sisällään:

  • Muuttosuunnitelma ja -aikataulutus
  • Muuton valmistelu, myös suojaus- ja kuljetustarvikkeet
  • Muuton yleinen koordinointi ja käytännön ohjeistukset
  • Logistiikka

Muuttopalvelu hoitaa kokonaisuuden

Yritysmuutto ei ole vain fyysinen työsuorite. Ei ole liioiteltua sanoa, että se onkin enemmän tekniikkalaji kuin voimalaji. Huolellinen suunnittelu ja rivakka toteutus varmistavat, ettei muutto aiheuta tarpeetonta haittaa yrityksen toiminnalle.

Muutto toteutetaan aina yrityskohtaisten tarpeiden pohjalta, mikä takaa eri toimintojen huomioimisen aikataulutuksessa ja logistisessa toteutuksessa.

Jotta muutto sujuisi helposti ja aikataulussa, sitä ennen pitää olla tehtynä tila– ja sisustussuunnitelmat sekä kalusteiden mittatarkka inventointi. Nämä ja hyvä projektinjohto luovat edellytykset toimivalle ja helpolle muutolle.

Case Tietotili Consulting: