Projektinjohto

Muutostilanteessa projektinjohtopalvelu pitää huolen, että yrityksen toiminta voi jatkua mahdollisimman pienellä häiriöllä, oli sitten kyse uuteen toimitilaan muutosta tai olemassa olevan toimitilan uudistamisesta.

Projektinjohtopalvelu sisältää mm.

  • Kokonaisaikataulun laadinta ja valvonta
  • Eri toimintojen ja alihankkijoiden koordinointi
  • Projektinaikainen valvonta
  • Tarvittavien kustannusarvioiden ja tarjousasiakirjojen laadinta sekä kilpailuttaminen
  • Oikea-aikaisen tiedon tuottaminen yrityksen johdolle

Oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Toimitilauudistuksen tai muuton yhteydessä projektiin osallistuvia osapuolia on paljon. Pearcon projektinjohtopalvelu toimii linkkinä mm. rakennusliikkeen, arkkitehtien, kalustetoimittajien, sähköasentajien, siivouspalveluiden sekä muuttajien välillä.

Nimetty projektipäällikkö varmistaa, että laadittu aikataulu pitää prosessin kaikissa vaiheissa. Palvelu käsittää koko projektinaikaisen valvonnan kaikille urakkaosille erikseen ja hankkeelle kokonaisuutena.

Aikataulutuksen ja projektin tarkan seurannan avulla huolehditaan, että vaihdos vanhoista tiloista uusiin sujuu suunnitellusti eikä häiritse jokapäiväistä liiketoimintaa turhaan.

Kilpailutus kannattaa

Palveluiden ja hankintojen kilpailuttaminen kannattaa. Asiantuntijamme laativat muutostarpeen mukaiset kustannusarviot ja tarjouspyyntöasiakirjat hankinnoista sekä tarvittavista palveluista.

Projektinjohdon tukena toimivat tarpeen mukaan toimitilakonsultointi, tilasuunnittelu ja muuttopalvelut.