Sisustussuunnittelu

Hyvä sisustus on osa yritystoimintaa ja brändi-imagon luomista. Yrityksen tuottavuus ja henkilöstön viihtyvyys kulkevat käsi kädessä. Sisustussuunnitelmaa tehdessään sisustussuunnittelija käyttää hyödykseen tietoa eri osastojen ja työntekijöiden päivittäisistä työtehtävistä. Esimerkiksi materiaalisuunnittelu liittyy visuaalisen ilmeen lisäksi olennaisesti myös akustiikkaan sekä pintojen ylläpitoon ja kestävyyteen.

Sisustussuunnitteluun sisältyy mm.

  • Brändielementtien ja värimaailman suunnittelu
  • Valaistuksen ja materiaalien suunnittelu
  • Rakenne- ja akustiikkasuunnittelu
  • AV-tekniikan suunnittelu
  • Irtokalusteet ja tekstiilit
  • Erikoismateriaalit
  • Lasien teippaukset

Hyvällä huoneakustiikalla parannetaan akustista tyytyväisyyttä ja vähennetään yleisistä puheäänistä aiheutuvia häiriöitä avonaisissa tiloissa. Ajatuksella sisustettu tila on arjen käytössä mukava ja tuntuu linjakkaan yhtenäiseltä.

Pienillä hyvin mietityillä yksityiskohdilla ja tilankäytöllä vaikutetaan paljon yleiseen viihtyvyyteen.

Sisustussuunnitelma liiketoiminnan tukena

Toimiva sisustussuunnitelma huomioi viihtyvyyden lisäksi liiketoiminnan ja mielikuvat.Yksi työympäristön suunnittelun tärkeä tavoite on luoda toimitiloihin ilmapiiri, joka innostaa sekä työntekijöitä että asiakkaita luovuuteen ja yhdessä tekemiseen. Toimivat ja viihtyisät tilat ovat kilpailuvaltti, auttavat rekrytoinnissa ja markkinoivat yritystä.

Kun sisustuksen toteutus tehdään keskitetysti ja hankinnat suunnitellaan hyvin, yritys välttyy yllätyksiltä, mm. liian kalliilta toteutuksilta. Tässä sisustussuunnittelijan tukena toimii projektinjohto.

Pearcon sisustussuunnittelua tukevat tilasuunnittelu ja kokonaisvaltainen toimitilakonsultointi.

Case Tietotili Consulting: