admin

admin

Uudet työtavat ja työympäristöt

Jo ennen korona-aikaa työelämässä on etsitty aktiivisesti uudenlaisia työtapoja. Yritysjohtajat ovat tilakustannuksia säästääkseen tiivistäneet tilankäyttöä ja suosineet siksi moni- ja avotilaratkaisuja. Näiden keinojen lisäksi työtilojen käyttöastetta on nostettu mm. työajan joustoilla sekä paikkariippumattomalla työskentelyllä.

admin

Toimitilojen tulevaisuus

Työyhteisöjen asenne etätyötä kohtaan on muuttunut hyväksyvämmäksi ja organisaatioiden johtamiseen etänä on alkanut löytyä paremmin keinovalikoimaa. Vastustuksen puolin ja toisin vähentyessä ja etujen ollessa kiistämättömiä, on vaikeaa nähdä tulevaisuutta jossa paikasta riippumattomasti tehtävä työ ei olisi merkittävässä osassa.

admin

Töihinpaluu toimistolle

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusaikojen ja työtilojen rajatun käytön päättyessä on kartoitettava tulevan toiminnan riskit ja muutosten suunnittelutarve. On järkevää toimia ennakoivasti. Jo ennen työtilojen käyttöönottoa valmistellaan ohjeet turvallisista toimintatavoista, tehdään työympäristötarkastuksia ja laaditaan suunnitelmat tiloihin, varustukseen sekä kalustukseen kohdistuvista muutoksista.

admin

Työympäristöjen seuraava normaali

Työpaikoilla poikkeusjärjestelyin korona-aikana käyneet työntekijät, esimerkiksi sairaaloissa tai elintarvike- ja logistiikkatoiminnoissa, ovat jo oppineet paljon työpaikkojen uusista pelisäännöistä. Suurimmalla osalla toimistotyöntekijöistä on vielä edessä paluu kotona etäilystä edes osittaiseen toimistoympäristön käyttämiseen.