Mitä muutoksia toimitiloihin vaaditaan kun palataan etätyöputkesta toimistolle ja asiakaspalvelutiloihin?

(17.1.2022)

Muutostarpeita yrityksen toimitilastrategiaan voivat aiheuttaa muun muassa muutokset yleisessä taloustilanteessa, yrityksen oman toimialan sisällä tai yritysjärjestelyissä. Toimitiloja vaihdettaessa tai olemassa olevia toimitiloja järjesteltäessä, suunnittelussa huomioidaan mahdolliset tulevatkin muutostarpeet sekä tilojen joustavuus. Näin ainakin olisi järkevää toimia. 

TOIMITILASTRATEGIA MUUTOKSEN TUKENA

Muutostarve toimitilojen sisällä on ollut arkipäivää. Työpisteitä on siirrelty työtehtävien mukaan ja rekrytoinnit ovat aiheuttaneet toimenpiteitä. Näiden muutosten onnistumista on tukenut toimitilastrategia, jota pitäisi yrityksien tarkistaa juuri nyt, valmisteltaessa henkilöstön paluuta toimistolle ja asiakaspalvelutiloihin. Entiseen tilanteeseen tuskin enää on paluuta. 

Mitä seuraavaksi?

  • ei voida enää yksipuolisesti painottaa tilatehokkuutta 
  • liiketoiminnan mahdollistamista tilankäytön porrastuksista ja etätyökäytännöistä sopiminen
  • muuttamalla tilankäyttöä ja kalustesijoittelua väljentämällä vähennetään lähikontakteja
  • hyväksytään digitaalisten työvälineiden ja yhteydenpitovälineiden hyödyntäminen jatkossakin  
  • muutokset työajan seurantaan ja tarkkoihin toimistotyöaikoihin
  • huolehtiminen terveellisestä työympäristöstä: työergonomia niin toimistolla kuin etätyössä, työntekijöiden ja vierailijoiden turvallisuus, henkilökohtaiset työvälineet, neuvottelutilojen järjestely

Joskus kiire, kustannussäästö tai muutoksen vähäpätöisyys ovat syynä jättää huolellinen tarvekartoitus ja muutosviestintä tekemättä. Valitettavasti nämä voivat olla syitä toimitilamuutosten osittaiseen epäonnistumiseen, työtyytyväisyyden laskuun ja pahimmillaan tuottavuuden laskuun.

OTA MEIDÄT MUKAAN MUUTOKSEEN!

Pearcon työympäristösuunnittelussa tarjoamme muutostilanteen tarvekartoituksen kyselyselvityksen ja henkilöstöbarometrien avulla. Lukuisissa projekteissamme on hankkeille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. Hankkeiden jälkeen tehdyissä kyselyissä myös yrityksien henkilöstö on todettu tyytyväiseksi lopputulokseen.

Turvalliset toimitilat, terveysturvalliset toimitilat, paluu toimistolle