Töihinpaluu toimistolle

– mitä asioita pitäisi tietää ja osata selvittää etukäteen? (13.12.2021)

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusaikojen ja työtilojen rajatun käytön päättyessä on kartoitettava tulevan toiminnan riskit ja muutosten suunnittelutarve. On järkevää toimia ennakoivasti. Jo ennen työtilojen käyttöönottoa valmistellaan ohjeet turvallisista toimintatavoista, tehdään työympäristötarkastuksia ja laaditaan suunnitelmat tiloihin, varustukseen sekä kalustukseen kohdistuvista muutoksista.

TOIMITILAT KÄYTTÖÖN OHJEIDEN JA RAJOITUSTEN MUKAISESTI

Merkittävään osaan korona-ajan jälkeisen työympäristön vaatimuksista tai huomioitavista asioista löytyy vastauksia viranomaisten ja etujärjestöjen tietopalveluista sekä työterveyden palveluntuottajilta. Työterveyslaitoksen ja työterveyshuollon neuvonta ovat yleistasoinen lähtökohta työympäristötarkastuksien tekemiseen.

Toimintatapojen muuttamisen tarvetta kannattaa arvioida esimerkiksi siivouskäytännöissä, työvälineiden yhteiskäytössä ja suojaimien käytössä. On arvioitava uudelleen kokous- ja taukokäytännöt, etätyön ja matkustamisen säännöt sekä toimipisteillä vierailevien ulkopuolisten tapaamisjärjestelyt. Joissain tapauksissa on hyödyllistä arvioida työaika- ja vuorojärjestelyjä.

”Seuraavaan normaaliin” työtilojen käyttöön siirryttäessä, ensimmäinen ja tärkein tehtävä on palata tiloihin muuttuneen tilanteen edellyttämien ohjeiden ja rajoitusten mukaan. Ohjeiston tulee olla selkeä ja yhtenäinen.

On huolehdittava, että uudet käyttäytymissäännöt ja ohjeet työtavoista tulevat varmasti viestityiksi koko henkilöstölle. Myös palveluntuottajia, yhteistyökumppaneita ja asiakaskuntaa on hyvä muistaa informoida uusista toimintatavoista.

APUA TOIMITILOJEN KEHITYKSEEN ULKOPUOLISELTA ASIANTUNTIJALTA

Mikäli yrityksen oma asiantuntemus ei liity työympäristöjen tai toimitilakiinteistöjen parissa toimimiseen, on varminta hakea ajoissa tukea ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Pearcon monialaisten osaajien useiden vuosien ja lukuisten työympäristömuutosten tuottama kokemus ei ole uudessa tilanteessa kun paluu toimistotyöhön pitää organisoida ja toteuttaa turvallisesti sekä työtiloille asetettuja muuttuneita tarpeita vastaavasti.

Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tulevaisuuden toimipisteesi! 
Yhteystietomme löydät TÄÄLTÄ