Ford

Ford tarvitsi uudet toimitilat kahdelle aiemmin erillään sijainneelle yhtiölleen. Fordin maahantuonti Oy Ford Ab ja rahoitusyhtiö Ford Credit muuttivat yhteen noin puoleen aiemmista toimitilaneliöistä – ja ovat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.

Kun Fordin maahantuonnin toimitilojen pitkä vuokrasopimus oli päättymässä, avautui yritykselle tilaisuus saattaa kaksi toisiaan tukevaa toimintoa, maahantuonti ja rahoitus, samoihin tiloihin. Lähes 70 työntekijää muuttivat kahdesta osoitteesta uusiin yhteisiin toimitiloihin Business Park Plazaan Vantaalle.

Tavoitteena brändi-ilmeen mukaiset toimitilat

Ford tarvitsi Helsingin Malmilta ja Vantaan Kaivokselasta muuttaville toimipisteilleen molemmille soveltuvat ja parempaa tiedonkulkua edistävät toimitilat pääkaupunkiseudulta. Lisäksi autojen maahantuontiyritys tarvitsi paljon pysäköintitiloja, mikä toi oman lisähaasteensa toimitiloille.

Samanaikaisesti Fordin tuotemallisto ja brändi-ilme uudistuivat. Yritys halusi, että uudet toimitilat olisivat uuden ilmeen mukaiset.

pearco-ford-3
pearco-ford

Toimitila-ammattilaiset tueksi

“Saimme vinkin Pearcosta rakennusliike NCC:ltä”, kertoo Fordin uusista toimitiloista ja muutoista vastannut henkilöstöjohtaja Ritva Vuorela. “Tapasin Pearcon edustajat ja huomasin, että he pystyvät tarjoamaan tarvitsemamme kokonaisvaltaisen palvelun”, Vuorela jatkaa.

Fordin ja Pearcon projektiin sisältyivät mm.

  • tilankäytön suunnittelu, sisustussuunnittelu ja kalustesuunnittelu,
  • tarjouspyynnöt ja kilpailutukset toimistokalusteista,
  • muuttopalvelut ja arkistojen siirrot sekä
  • entisissä toimitiloissa olleen kaluston hoitaminen aina kierrätykseen asti.

Uusien toimitilojen suunnittelu, yrityksen muutto ja kahden eri toimipisteen erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen ovat aina tärkeitä ja haastavia toimenpiteitä. Oikeiden tilojen ja urakoitsijoiden löytämisen lisäksi budjetti ja tiiviit aikataulut on saatava toimimaan niin, ettei yrityksen liiketoiminta häiriinny. Useimmiten muutostilanne tarkoittaisi asiakkaalle kaiken järjestämistä oman toimen ohessa.

Yhteistyö Pearcon kanssa toi toimitilasuunnittelun ja muuttojen asiantuntijaosaamisen Fordin käyttöön samalla, kun yrityksen oman henkilöstön työtunnit säästyivät muihin tärkeisiin tehtäviin. “Tiesin, että tarvitsen tällaisessa projektissa alan ammattilaisia tuekseni, eikä heitä luonnollisestikaan omasta organisaatiosta löytynyt”, Vuorela toteaa.

pearco-ford-2

Ratkaisut löytyvät yhteistyönä

Yhteistyö Fordin ja Pearcon välillä sujui koko ajan erittäin hyvin. Tila- ja sisustussuunnittelu toteutettiin tiiviisti yhdessä. Pearcon järjestämät erilaiset projektiin liittyneet brändi-ilmeen mukaiset erityisratkaisut, kuten suurkuvatulosteet sekä teippaukset lasiseiniin, suunniteltiin niin ikään yhteistyönä.

Pearco Ford

“Haimme Fordille kustannustehokkaita ja toimivia ratkaisuja kalustehankinnoissa, myös vanhaa kalustekantaa pystyttiin hyödyntämään”, kuvailee Pearcon Janne Keihokari. Suunnittelu- ja muuttopalveluiden lisäksi Pearco auttoi Fordia löytämään sopivia kumppaneita ja piti huolta, että aikataulut pitivät. “Annoimme asiakkaalle oikea-aikaista infoa hankkeen eri vaiheissa, niin suurissa kuin pienissä asioissa”, Keihokari jatkaa.

Tehokkaammat tilat ja parempi tiedonkulku

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä uusiin tiloihin”, Vuorela toteaa. Uuden kiinteistön ja huolellisen tilasuunnittelun avulla toimitilantarve karsiutui lopulta puoleen aiemmasta. Uudet tilat koetaan avariksi. “Projektin alkuvaiheessa esiin noussut pelko, tuleeko ihmisten työtiloista liian pieniä, on osoittautunut turhaksi.”

Uudet tilat helpottavat merkittävästi kahden aiemmin erillään sijainneen toiminnon sisäistä yhteistyötä. “Täällä ei ole enää turhia käytäviä, mikä tekee kommunikoinnista helppoa. Tieto kulkee ja yhteisiä tiloja on riittävästi; itse asiassa en ole poikkipuolisia kommentteja kuullut, ja säätöjäkin on jälkikäteen jouduttu tekemään varsin vähän”, Vuorela toteaa tyytyväisenä.

pearco-ford-4

Fordilaisten mukaan saumaton yhteistyö kaikkien eri osapuolten kesken on ollut yksi avaintekijöistä toimivan lopputuloksen saavuttamisessa. “Onneksi tällainen ratkaisu löytyi. Hyvä ja läheinen yhdessä tekeminen on helpottanut asiakkaan roolia prosessin aikana – muuten olisi voinut olla tekemätön paikka”, kiteyttää Vuorela.

Asiakasyritys:

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka autoja valmistetaan tai myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee yhteensä noin 181 000 henkilöä ja sillä on 65 tehdasta eri puolilla maailmaa. Suomessa maahantuonnista vastaa Oy Ford Ab, jossa työskentelee noin 40 henkilöä. Rahoitusyhtiö Ford Creditissä työskentelee noin 30 henkilöä. Uusia Fordeja myy Suomessa noin 45 Ford-liikettä, joista suurin osa tarjoaa myös huolto- ja varaosapalveluita.