Fiksujen tilapäätösten perustaksi

Analyysit, kartoitukset, selvitykset, muutoshallinta, konsultointi, koulutus

Palvelut liiketilojen omistajille ja managereille

Autamme tunnistamaan ja luomaan edellytykset toimitilojen korkealle käyttöasteelle ja menestyksekkäille vuokrasuhteille

Huolellisesti ohjattu ja toteutettu valmistelutyö kanssamme luo valistuneen perustan toimitilojen omistajille ja managereille tulevia toimenpiteitä silmälläpitäen.

Päätavoite tässä on selvä: toimitilat halutaan mahdollisimman tuottaviksi.

Avullamme jäsennelty päätöksenteko tarvittavista ja hyvin perustelluista toimenpiteistä perustuu tarkkaan tilannekuvaan, tarkistettuihin tietoihin ja realistisiin, tarkasti harkittuihin vaihtoehtoihin. 

Konsulttina erottaudumme siten, että palvelumme tukeutuu laajaan käytännön kokemukseen: pystymme tunnistamaan järkevät ja varmasti kestävät ratkaisut haastavissakin olosuhteissa. Konsultoimme ymmärtäen, mitä toteutussuunnittelussa ja työmaalla on jatkotoimina huomioitava.

Kahdenkymmen vuoden ja satojen onnistuneiden projektien tuomalla kokemuksella tiimimme tukee mm. seuraavissa konsultointehtävissä:

Palvelut toimitilojen käyttäjäyrityksille

Yrityksille parhaat lähtökohdat toimitilojen vuokraukseen, suunnitteluun ja työympäristöjen toteutuksiin kaikissa muutostilanteissa

Toimitilastrategian lähtökohtana on, että toimitilojen on palveltava yrityksen liiketoimintaa.

Haemme ja tutkimme selvityksistä alkaen ymmärryksen tarpeista ja mahdollisuuksista jotta suunniteltava ja toteutettava muutos on toimiva, realistinen ja asetettujen tavoitteiden mukainen.

Onnistumisen varmistamiseksi toimenpiteet on toteutettava tarkistetuista faktoista ja kokonaistilanteen ymmärtämisestä ponnistaen. Kyse voi olla nykyisten tilojen kasvojenkohotuksesta tai sopeuttamisesta, tai kokonaan uusien tilojen hakemisesta.

 

Konsultointivaihe tuottaa tietoa päätöksentekoa varten ja toimii pohjana suunnittelutyölle ja käytännön toteutukselle. Pearco tuo käyttäjäyrityksen tueksi pitkän kokemuksen kasvattaman osaamisen.

Mm. näillä valmistelevilla toimenpiteillä varmistetaan, että askeleet suunnittelusta käyttöönottoon ja koko elinkaaren aikaiseen onnistumiseen ovat harkittuja ja tarkoituksenmukaisia: