Yhteistyöllä maaliin

EKE-Yhtiöiden harjoittama liiketoiminta asetti tiettyjä erityisvaatimuksia muutossa. Kaikilta hankkeen osapuolilta vaadittiin ripeitä otteita, jotta projekti saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti. Uusiin tiloihin siirryttiin lopulta puolessatoista viikossa.

Projektijohtajana EKE-yhtiöiden pääkonttorimuutossa

EKE-Yhtiöiden vanhoja toimistorakennuksia Piispanportissa purettiin ja kortteliin on rakenteilla uusi toimistorakennus sekä asuinkerrostaloja. Toimistorakennuksen laajuus on noin 4 800 neliömetriä ja se tarjoaa valmistuessaan työtilat noin 300 hengelle.

Piispanportin uudet toimitilat tulevat olemaan nykyaikaisia ja muuntojoustavia. Ne sijaitsevat aivan Länsiväylän kupeessa lähellä Matinkylän metroasemaa mainioiden liikenneyhteyksien ja monipuolisten palveluiden äärellä. Toimitilat valmistuvat vuoden 2021 alussa.

Rakennushankkeen myötä EKE-Yhtiöt muuttivat uuteen pääkonttoriin osoitteeseen Piispanmäentie 5, johon siirtyi kaiken kaikkiaan noin 150 työpistettä. Muutto haluttiin toteuttaa tehokkaasti ja yhteistyössä osaavien tahojen kanssa.

Ekologinen muutto

Pearco koordinoi muuton kokonaisuudessaan. Se vastasi muun muassa uusien tilojen kalustesuunnittelusta ja toimi projektijohtajana yhteistyössä EKE-Yhtiöiden kanssa. Pearco laati tilankäytön suunnitelmat ja vastasi kalusteiden sijoittelusta uudessa pääkonttorissa.

Hankkeessa toimittiin ekologisuuden ehdoilla. Pearco inventoi olemassa olevan kalustekannan ja kierrätti ennen muuttoa olemassa olevat kalusteet, jotka eivät soveltuneet jatkokäyttöön. Noin kolmasosa vanhoista kalusteista saatiin hyötykäyttöön uusissa tiloissa ja loput vuokrattiin joustavasti Pearcon kautta. Kalusteinventoinnin ja käytettävyysarvioinnin myötä EKE- Yhtiöt säästyi mittavilta hankintakustannuksilta  uusissa tiloissaan.

Yhteistyöllä maaliin

EKE-Yhtiöiden harjoittama liiketoiminta asetti tiettyjä erityisvaatimuksia muutossa. Kaikilta hankkeen osapuolilta vaadittiin ripeitä otteita, jotta projekti saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti. Uusiin tiloihin siirryttiin lopulta puolessatoista viikossa.

EKE-Yhtiöiden ja Pearcon yhteistyö sujui mutkattomasti tiiviissä yhteistyössä keskinäisen luottamuksen ansiosta. EKE-Yhtiöt määritti aikataulun ja eri yksiköiden vaatimat erikoistarpeet. Pearco huolehti, että sen asettamassa aikataulussa pysytään. Vastaavasti EKE-Yhtiöt luotti Pearcon ammattitaitoon ja teki nopeita päätöksiä hankkeen aikana, mikä edesauttoi sujuvaa yhteistyötä. Kumpikin taho tunsi oman roolinsa ja myötävaikutti toinen toisensa suoriutumiseen projektissa.

EKE-Yhtiöt oli tyytyväinen muuttoprosessiin ja saavutettuun lopputulokseen. Se koki, että Pearco hoiti osansa mallikkaasti ja joustavasti. Uusien tilojen käyttöönoton jälkeen Pearco on toteuttanut EKE-Yhtiöiden tarpeiden mukaisia muutoksia tiloissa ja yhteistyö jatkunee jatkossakin.

EKE-Yhtiöt on vuonna 1961 perustettu suomalainen perheyhtiö ja monialakonserni. Yhtiö rakentaa asuntoja, kokonaisia asuinalueita ja toimitiloja vuokrattavaksi. Se on myös maailman johtava junatietojärjestelmien toimittaja.