Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelu sovittaa tilat, ihmiset ja kalusteet yhteen. Toimitilan uudistuksen lähtökohtana ovat tyytyväiset käyttäjät.

Usein työntekijän työpäivä koostuu erilaisista tehtävistä. Keskittymistä vaativat tehtävät edellyttävät rauhallisia tiloja ja intensiivistä yhteistyötä vaativa tekeminen hyviä ryhmätyötiloja. Avoimet tilat tukevat vapaamuotoista keskustelua ja kokoontumisia.

Tilasuunnittelu alkaa kartoituksella, jossa tutkitaan mm.

  • Yrityksen liiketoiminnan nykytilaa
  • Tulevaisuuden suunnitelmia
  • Nykyiset työtilat ja työtavat
  • Tulevaisuuden työnteon visiot ja tavoitteet
  • Kokonaistilantarve
  • Yrityksen eri osastojen toiminta ja tavoitteet
  • Vuorovaikutus eri osastojen välillä
  • Eri osastojen konkreettiset sijainnit ja logistiset tarpeet

Tilasuunnitelma

Kartoituksen pohjalta voidaan määritellä lopullinen muoto osastojen sijainnille, sisäiselle logistiikalle sekä avotoimiston, huoneiden ja monimuototilojen ratkaisuille.

Pearco käyttää tilankäytön ja kalustuksen suunnittelussa Workplace-suunnittelun mallia. Se toteuttaa organisaation tavoitteita ja sitouttaa henkilöstöä.

Ennakointi varmistaa helposti muuttuvat toimitilat

Huolellinen tilasuunnittelu varmistaa sen, että uudet tilat vastaavat organisaation visiota, strategiaa ja tavoitteita. Tilojen ylläpidon tulee olla helppoa. Tarvittavia muutoksia on voitava tehdä nopeasti ja edullisesti.

Hyvä tilasuunnittelu huomioi myös yksityiskohdat. Kun tilat ja kalusteet on mietitty kokonaisuutena yksityiskohtia myöten, on tilojen muokkaaminenkin tulevaisuudessa helpompaa. Tiloja käyttävät huomaavat tämän käytännön kätevyytenä ja päivittäisten toimien sujuvuutena.

Yhteensopivaa myös tulevaisuudessa

Tilasuunnittelussa katsotaan myös tulevaisuuteen. Uusi työympäristö ei ole päätepiste, vaan yksi vaihe jatkuvassa työympäristön kehittämisessä. Kun yrityksen liiketoiminta muuttuu, työympäristön on kehityttävä sen mukana.

Tilasuunnittelussa henkilöstön kuunteleminen on erityisen tärkeää. Työtään tekevät ihmiset tuntevat tehtäviensä vaatimukset parhaiten. Johdon tarpeiden ja mielipiteiden selvittäminen on tärkeää, kun linjataan suunnittelun pääsuuntia ja luodaan yrityksen arvoihin, tavoitteisiin ja strategiaan nojaavaa tilankäytön mallia koko organisaatiolle.

Pearcon tilasuunnittelua tukevat sisustussuunnittelu ja toimitilakonsultointi.

Case Tietotili Consulting: