Toimitilakonsultointi

Toimitilalta vaaditaan paljon. Parhaimmillaan toimitilat ovat yrityksen kilpailuetu ja osa yrityksen brändiä.

Uudet työntekemisen tavat ja niitä tukeva toimiva työympäristö parantavat yhteistyötä, työn tuottavuutta ja asiakaspalvelua. Toisaalta kilpailun kiristyminen luo yrityksille paineita alentaa toimitiloihin liittyviä kustannuksia.

Toimitilakonsultoinnissa käydään läpi mm.

  • Hankkeen tavoitteet, organisaation strategia ja visio
  • Suunnittelun ja toteutuksen aikataulu
  • Tilantarve ja erityisvaatimukset
  • Toimintokohtaiset tilaohjelmat
  • Erilaisten tilankäytön vaihtoehtojen vertailu
  • Toimitilaturvallisuus
  • Tilojen käytön muutosten ennakointi

Suunnittelun lisäksi vastaamme tarvittaessa myös toteutuksesta. Joskus oikea ratkaisu on muuttaa, joskus uudistaa olemassa olevat toimitilat.

Ammattilaiset avuksi jo ennen uuden toimitilan hankintaa osana toimitilastrategiaa

Toimitilojen käyttö muuttuu jatkuvasti työtapojen, työprosessien ja teknologian kehittymisen vuoksi.

Pearcon asiantuntijat ja suunnittelijat auttavat löytämään parhaat, myös tulevaisuudessa toimivat, ratkaisut yritysten erilaisiin toimitilatarpeisiin. Meidät kannattaa ottaa mukaan jo ennen kuin uutta toimitilaa aletaan harkita.

Toimitilat tavoitteiden ja tarpeiden mukaan

Henkilöstön tarpeiden huomioiminen, liiketoiminnalliset tavoitteet ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointi ovat edellytyksiä toimitilamuutoksen onnistumiselle. Hyvin suunniteltu tila elää käyttäjiensä mukana.

Toimitilakonsultoinnin alussa Pearcon asiantuntija selvittää yrityksen välittömät liiketoimintaan liittyvät tilatarpeet ja tulevaisuuden suunnitelmien vaikutukset toimitilaratkaisuun. Lopulliseen ratkaisuehdotukseen vaikuttavat myös työ- ja toimitilaturvallisuus sekä henkilöstön viihtyvyys.

Suunnittelu säästää ja selkeyttää

Hyvä tilankäytön suunnittelu lisää työntekijöiden viihtymistä ja työn tuottavuutta, parantaa asiakaspalvelua sekä alentaa toimitiloihin liittyviä kustannuksia. Oikein valmisteltu tilan hankkimisen strategia tuottaa säästöjä pitkällä aikavälillä.

Uuden toimitilan hankinnassa ja suunnittelussa asiantuntijoidemme käyttö säästää yrityksen johdon aikaa, helpottaa muutoksiin liittyvää tuskaa ja varmistaa hankkeen onnistumisen aikataulussa. Hyvä suunnittelu varmistaa, että hankittavan tilan määrä on oikea ja että tilat ovat haluttuun käyttötarkoitukseen soveltuvat.

Tärkeää on muistaa, että työympäristön muutos pohjautuu organisaation visioon, strategiaan ja tavoitteisiin.

Pearcon toimitilakonsultoinnin tukena toimivat mm. tilasuunnittelu ja sisustussuunnittelu sekä projektinjohto.

Case Tietotili Consulting: